khadamat_sakhtemani خدمات ساختمانی
lavazem_manzel خدمات و لوازم منزل
amlak املاک
haml_naghl خودرو و حمل و نقل
estekhdam استخدام
kar_sarmayeh کار و سرمایه
pezeshki پزشکی و زیبایی
majales مجالس و مراسم
chap چاپ و تبلیغات
amoozeshi آموزشی و فرهنگی
mobile موبایل و کامپیوتر
gonagoon گوناگون

املاک

دسته بندی
+ مورد بیشتر
محدوده قیمت مورد نظر(تومان)

از
0
تا
0
محدوده متراژ
adsImg
فلسطین - ۳ خواب- ۱۶۸
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
ناصرخسرو  - ۳۳۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
هاشمیه ۵ - ۳۸۵ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
هاشمیه  - ۳۰۰ متر زمین
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
گلشن  - ۱۶۵متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
مجیدیه  - ۹۵ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
الهیه- رحمانیه - ۱۰۰۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
بلوار فکوری - ۹۰۰۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
بلوار نماز - ۲۷۰۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
ایرج میرزا - ۱۹۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
صارمی  - ۳۵۰۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
بلوار ایرج میرزا - ۱۶۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
دکتر بهشتی ۵ - ۴۰۰ متر زمین 
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
 الهیه  -  ۱۱۶متری
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
باغ ویلا فروشی - طرقبه - ۲۰۰۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
طرقبه  - ۹۵۰ متر تجاری
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
مشارکت در هاشمیه - ۲۷۰ و ۲۵۰ متری
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
هفت تیر- ویلا  - ۱۰۵ متر
قیمت : ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
ویلایی امامت
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
۸۵۴ متر زمین ویلایی
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
ویلایی دربست
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
جاده شاندیز - فرح آباد - ۲۷۰۰ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
رهن  و اجاره سالن ۱۲۰ متری - توس ۳۳ 
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
فرامرز - رسالت  - ۱۶۷ متر 
قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
هفت تیر- قبل از پیروزی - ۱۱۱متر
قیمت : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
رهن و اجاره آشپزخانه مجهز - ۶۰ متر - توس ۳۳
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 70 تا 79 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
مشارکت در ساخت
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
اوایل مدرس ، صفر - ۱۶۰ متری
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
گلشن (هفت تیر) - ۵۵۰ متر بنا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
ویلاشهر امام رضا ۱۷  - ۲۰۰۰متر زمین
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
فرامرز زوج ۱۸۰متر صفر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
اوایل فرهنگ - ۱۴۶ متر
قیمت : ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
بعد از آرامگاه فردوسی دو هکتار باغ
قیمت : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
اوایل دندانپزشکان - ویلایی ۲۲۵ متر
قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
مجیدیه ۳ - ۱۱۰ متری
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
اوایل سروش - ویلایی ۲۵۰ متر
قیمت : ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
قانع (تربیت) - ۱۴۵ متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
گوسفندداری (چناران) - ۳۵۴۰ متر زمین
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 150 متر به بالا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
رهن و اجاره آپارتمان 80 تا 119 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 120 تا 149 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
زمین
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 70 تا 79 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خریدوفروش خانه
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خریدوفروش خانه
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خریدوفروش خانه
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 150 متر به بالا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش املاک
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
رهن و اجاره آپارتمان 150متر به بالا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 150 متر به بالا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 70 تا 79 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 70 تا 79 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 150 متر به بالا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خریدوفروش خانه
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
رهن و اجاره آپارتمان 80 تا 119 متر
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
رهن و اجاره املاک تجاری و اداری
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خرید و فروش آپارتمان 150 متر به بالا
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خریدوفروش خانه
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶
adsImg
خریدوفروش خانه
قیمت : توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰۷:۲۶

متاسفانه مرورگر شما بروز نمی باشد و توانایی نمایش تمامی امکانات وب سایت را ندارد! لطفا برای استفاده از این وب سایت و بسیاری از وب سایت های دیگر و به منظور برطرف کردن مشکلات امنیتی مرورگر خود را بروز رسانی کنید. باتشکر