درباره روزنامه خراسان

روزنامه خراسان در اول تیرماه 1328 با شعار "برادر جان خراسان است این جا" "سخن گفتن نه آسان است این جا" متولد شد. تا سال 1377 به صورت محلی و در استان خراسان بزرگ چاپ و منتشر می شد و از این لحاظ قدیمی ترین روزنامه محلی کشور نیز به شمار می رود. در 5 بهمن 1377 انتشار سراسری آن با چاپ همزمان در مشهد و تهران آغاز شد و روند پیشرفت خود را تا بدان جا ادامه داد که هم اکنون پرتیراژترین روزنامه شرق کشور است و بنابر اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در بین 5 روزنامه برتر کشور قرار دارد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه خراسان در سال 1328 محمدصادق تهرانیان بود که در این دوران روزنامه تا سال 1357 بدون وقفه انتشار خود را ادامه داد و فقط در برهه ای 24 روزه در آذر و دی 1357 به نشانه همبستگی با مردم انقلابی ایران دست به اعتصاب زد و منتشر نشد. همچون دیگر روزنامه ها، خراسان نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولات شد. در خرداد ماه 1359 مصادره و به بنیاد مستضعفان واگذار شد. پس از این نیز صاحب امتیازی روزنامه به بنیاد شهید و سپس به کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شد و در سال 1380 موسسه فرهنگی هنری خراسان تاسیس و صاحب امتیازی روزنامه به این موسسه منتقل شد.

روزنامه خراسان اکنون:

روزنامه خراسان اکنون در سراسر کشور در 16 صفحه خبری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و 64 صفحه نیازمندی ها که همزمان 4 صفحه خراسان ورزشی، 4 صفحه زندگی سلام (در حوزه سبک زندگی) و 8 صفحه روزنامه های استانی (مربوط به هر منطقه) ضمیمه این روزنامه منتشر می شود.