جدول تعرفه سفارش آگهی در روزنامه خراسان

روزنامه خراسان
صفحه قیمت
صفحه 1 سراسری 12,750,000 ریال
صفحه 2 سراسری 5,300,000 ریال
صفحه 3 سراسری 5,300,000 ریال
صفحه 4 سراسری 3,150,000 ریال
صفحه 6 سراسری 3,150,000 ریال
صفحه 7 سراسری 3,150,000 ریال
صفحه 8 سراسری 3,950,000 ریال
صفحه 9 سراسری 3,150,000 ریال
صفحه 10 سراسری 3,950,000 ریال
صفحه 11 سراسری (ترحیم و تسلیت) 3,300,000 ریال
صفحه 12 سراسری (آخر) 4,950,000 ریال
صفحه 1 زندگی سلام 3,000,000 ریال
زندگی سلام
صفحه قیمت
صفحه 2 زندگی سلام 2,000,000 ریال
صفحه 3 زندگی سلام 2,000,000 ریال
صفحه 4 زندگی سلام 2,300,000 ریال
صفحه 1 خراسان رضوی 3,450,000 ریال
روزنامه خراسان رضوی
صفحه قیمت
صفحه 2 خراسان رضوی 2,000,000 ریال
صفحه 3 خراسان رضوی 2,000,000 ریال
صفحه 4 خراسان رضوی 2,300,000 ریال
نیازمندی ها 320,000 ریال
نیازمندیها
صفحه قیمت
صفحه اول 1,500,000 ریال
صفحه میانی (عادی - سیاه و سفید) 400,000 ریال
صفحه میانی (عادی - رنگی) 500,000 ریال
صفحه میانی (ویژه) 650,000 ریال
صفحه آخر 750,000 ریال
صفحه 2 زندگی سلام (از نوع: مفقودی مدارک) 1,000,000 ریال
صفحه 3 زندگی سلام (از نوع: مفقودی مدارک) 1,000,000 ریال

در صورت سفارش آگهی برای چند نوبت، تخفیفات ذیل برای آگهی لحاظ خواهد شد:

تعداد نوبت
5-9
نوبت
10-19 نوبت
20-29 نوبت
30-39 نوبت
40-49 نوبت
50-59 نوبت
60-69 نوبت
70-79 نوبت
80-89 نوبت
90-99 نوبت
100 نوبت به بالا
درصد تخفیف
10%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
+5%
OFF

تمامی موارد بالا در صورت ثبت آگهی از طریق وب سایت 37010 و پرداخت آنلاین شامل 5 درصد تخفیف اضافه می شوند.

لطفا سوالات و نظرات خود را از طریق فرم تماس با ما و یا شماره مستقیم 37009995-051 با ما در جریان بگذارید.